Hem VisEternity Terminaler Utveckling Nyheter Support

Arkitektur för rapporter/transaktion/fakturering/förvaltning


Webbaserat rapport och Business Intelligence verktyg för web, pdf och excel. Integrations och informationsplattform,

ekonomiska transaktioner och masterdata. Komplett hosting av hela kundens digitala miljö.

Arkitekturen gör det möjligt!

Klicka här för broschyr på svenska                           Klicka här för broschyr på engelska