Hem VisEternity Terminaler Utveckling Nyheter Support

Gemensamma egenskaper för våra terminaler


Alla våra terminaler och mobila plattformar utvecklade för stabil och tillförlitlig drift utomhus i krävande nordiska väderförhållanden.

Utvecklade med stor erfarenhet av utomhus och marina miljöer.

  • Tydlig och ljusstark display med touchfunktion
  • RFID-läsare
  • Integrerad kvittoskrivare (exkl. terminal 10.1 och 15.2)
  • Inklusive VisEternity terminal client


Programvara

VisEternity Terminal and Mobile Client distribuerad REST API för en stor variation av plattformar såsom web-baserade, panel-pc

och mobil utrustning. Automatiserad användarbaserad process för identifiering/scanning, processlogik/informationshantering samt

rapportering/transaktioner/fakturering och förvaltning.

Helt web-baserat och säkert åtkomligt via internet/intranet i enlighet med kundens önskemål.