Hem VisEternity Terminaler Utveckling Nyheter Support

Automatiserad Dynamisk Process för VisEternity


VisEternity Terminal and Mobile Client distribuerad REST API för en stor variation av plattformar så som web-baserade, panel-pc

och mobil utrustning. Automatiserad användarbaserad process för identifiering/scanning, processlogik/informationshantering samt

rapportering/transaktioner/fakturering och förvaltning.

Helt web-baserat och säkert åtkomligt via internet/intranet i enlighet med kundens önskemål.


Klicka här för broschyr på svenska                           Klicka här för broschyr på engelska