Hem VisEternity Terminaler Utveckling Nyheter Support

Teknisk lösning för VisEternity - Process/Logik/Information


VisEternity är baserat på REST och en helt ny c# industriell plattform erbjuds rationell materialhantering I distribuerad miljö.

Innefattande vägningsinformation från samtlig på marknaden representerad utrustning, fakturahantering, integration, rapportmotor,

identifieringshantering och indistriella processer. Webbaserat, plattformsoberoende såsom PC och mobil utrustning.

Erbjuder full kontroll över hela kundens digitala miljö, stationer och organisationer från en accesspunkt, webbaserat. Vilket

reducerar terminaler, installationer, PC:s, personal och kostnader till ett minimum.

Komplett webadministration även innefattande processbaserad styrning av utrustning såsom relä, portar, bommar, trafikljus etc.

Klicka här för broschyr på svenska                           Klicka här för broschyr på engelska