Hem VisEternity Terminaler Utveckling Nyheter Support

Nyheter 

Kvittolöst
Papperskvitton används som regel idag. Under 2018 kommer vi att erbjuda en kvittolös hantering. 

Det innebär att det som idag ges som papperskvitto även kommer att finnas tillgängligt via web,

mail, sms eller app (läs här). På det sätt som önskas för respektive kund. Detta ger många fördelar

då pappersrullar inte behöver bytas, terminalskåpen kan göras mindre etc.

Papperskvitto via terminalskrivare kommer givetvis även att finnas i framtiden när så önskas.