Hem VisEternity Terminaler Utveckling Nyheter Support

Nyheter 

Integrationer
En annan del vi arbetar mycket med och har stor erfarenhet av är integrationer mellan olika system.

Även här ger de webbaserade och hostade lösningarna stora fördelar och vi kan erbjuda integrationer

till ett mycket förmånligt pris i jämförelse med våra konkurrenter.

Exempel på den här typen av lösningar är integration mot ekonomisystem som gör fakturering.

Flera av våra kunder har detta idag och det ger stora besparingar och hög kvalitet.